مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهشي حكيم « دوره 4، شماره 4

 1. بررسي عفونت هاي قارچي سيستميك
  شهيندخت بصيري جهرمي، علي اصغر خاكسار
 2. بررسي سيستم ارجاع در نظام عرضه مراقبت هاي بهداشتي-درماني و راه حل هاي اصلاح آن در شبكه بهداشت و درمان كاشان
  سيداصغر رسولي نژاد، مريم سادات رسولي نژاد
 3. مقايسه سرولوژيك آنتي بادي هاي IgG-IgM ضد سيتومگالوويروس (CMV) بين افراد سالم و بيماران تحت درمان با همودياليز نگهدارنده نامزد پيوند كليه
  فروغ اعظم طرابادي، غلامرضا بابائي، عزت هاشمي، بهروز برومند، مژگان شايگان
 4. تكثير سلول هاي آندوتليال آندومتر در مصرف كنندگان نورپلانت
  معصومه سيمبر، ايان اس. فرايزر
 5. اثرات گياهان دارويي بر بيماري هاي گوارش و كبد. بخش اول: خارمريم (.Silybum marianum L) و بيماري هاي كبدي
  محمدرضا زالي، محسن نوروزي نيا، پيمان جعفرنژاد، ريحانه وجداني، غلامرضا امين، آزيتا نظامي
 6. طراحي دستگاه مونيتورينگ سلامت جنين
  محمدجواد ابوالحسني، علي يوسفي، سعيد سركار
 7. بررسي اپيدميولوژيك مرده زايي، مرگ نوزادان و عوامل موثر بر آنها، استان كردستان، 1377
  نادر اسماعيل نسب، سيدرضا مجدزاده، ابوالحسن نديم
 8. ارزيابي مهارت هاي حركتي و عملكرد عصبي-عضلاني دانش آموزان مبتلا به اختلال كمبود توجه و بيش فعالي
  زهرا پاشازاده آذري، مسعود كريملو، فريدون يارياري، مهدي رصافياني، سيما نجات
 9. اثرات محلول دود سيگار در انبساط عروق وابسته به آندوتليوم
  مسعود كاولي حقيقي، ديويد پلوك
 10. بررسي عوامل موثر بر ترك اعتياد در معتادان خود معرف منطقه جنوب تهران در سال 1378
  ‎غلامرضا جندقي، وحيد عالي
 11. بررسي سرولوژيك انسان و دام هاي مشكوك به بيماري تب هموراژيك كريمه-كنگو به روش اليزاي اختصاصي در نقاط مختلف ايران
  صادق چيني كار، احمد فياض، رامين ميراحمدي، وحيده مظاهري، Christian Mathiot ،Saron MF