مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي هسته اي ايران « دوره ، شماره 5

 1. بررسي باليني اثرات قرص ليوتيرونين ايران هورمون و مقايسه آنها با قرص مشابه خارجي
  فريدون عزيزي
 2. نقش نوين پزشكي هسته اي
  Greyson D
 3. بررسي باليني (Tc-99m-L, L-Ethylene-dicysteine (EC براي مطالعه عملكرد كليه ها و مقايسه آن با Tc-99m DTPA
  محمد افتخاري، ارسلان وكيلي طالقاني، مهرالسادات علوي، عليرضا سينا، مازيار ميرحسيني، محسن ساغري
 4. برگشت جذب اينديم-111 كلريد در طحال و مغز استخوان پس از شيمي درماني لوسمي حاد
  Spencer RP, Karimeddini MK
 5. تعيين شرايط بهينه نشان گذاري پلاكت ها با كمپلكس هاي In-111 و Tc-99m
  رضا نجفي، زهرا قطبي، طيبه هاديزاد
 6. تصويربرداري با TI-201 از متاستازهاي استخواني ناشي از گليوبلاستوم مولتيفرم
  Roman RA, Brown SJ, Miyamoto C, Krishna L, Slizofski WJ, Dadparvar S

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *