مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي هسته اي ايران « دوره ، شماره 4

 1. Posterior/anterior distribution of radiolabel on lateral renal images: Possible use in studing the retroperitoneum
  Spencer RP, Karimeddini M, Karak P
 2. معرفي و ارزيابي اسكن Tc-99m (V) DMSA در تشخيص متاستازهاي كارسينوم مدولر تيروئيد
  محسن ساغري، مهستي عموئي، رضا نجفي، غلامعلي شعباني، فاطمه اصفهانيان
 3. Bone density study of the proximal femur after hip arthroplasty with Porous-coated implants
  Mohammadi H, Greyson D, Waddell JP
 4. كاربرد Tc-99m-MIBI در بررسي پرفيوژن ميوكارد
  محمد افتخاري، فريبا اخضري
 5. ساخت تركيب BRIDA، تهيه و كنترل كيفي كيت BRIDA جهت بررسي فعاليت كبدي
  علي اصغر يراقچي، رضا نجفي
 6. ارزش كلينيكي اندازه گيري تيروگلوبولين در بيماري هاي غده تيروئيد
  محسن ساغري، زهرا شاهي
 7. توليد راديوداروي گاليم 67-(Ga) در ايران
  بهروز فاتح، علي ستاري، محمد شفيعي، براتعلي اكبري، حسين آفريده، محمد حاجي سعيد
 8. كاربرد Tc-99m-Pertechnetate در تشخيص ديورتيكل مكل
  ارمغان فرد اصفهاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *