مقالات بر حسب مجله

 • محاسبه نسبت جذب در دوزيمتري يد-131 بوسيله كد MCNP-4A
  كمال حداد، مهرالسادات علوي، يگانه گرجي
 • تومور كارسينوئيد با متاستاز كبد: نماي اسكن با ¹³¹I-MIBG (معرفي بيمار)
  محمد افتخاري، رضا علمائي، ارمغان فرد اصفهاني، داود بيگي، محسن ساغري
 • Effects of treatment with radioiodine (¹³¹I) on the gonadal function of the hyperthyroid patients
  Eftekhari M, Takavar A, Ansari Gilani K, Akhzari F, Fard Esfahani A, Beiki D
 • توليد، كنترل كيفي و مطالعات اوليه تصويربرداري با راديوداروي روبيديوم-82m به منظور مطالعات قلبي به روش نگاره برداري گسيل پوزيترون (PET)
  اميررضا جليليان، پژمان روشن فرزاد، محسن كيومرثي، مهشيد ثابت، محمد ميرزايي، نامي شادانپور، عليرضا كريميان، صديقه مرادخاني
 • Qualitative evaluation of Chang method of attenuation correction on heart SPECT by using custom made heart phantom
  Takavar A, Eftekhari M, Beiki D, Saghari M, Mostaghim N, Sohrabi M
 • نقش گاما سنتي گرافي در ارزشيابي سيستم هاي دارو رساني
  ثريا شاه حسيني، داود بيگي، محمد افتخاري
 • ارزيابي نقش SPECT پرفيوژن مغز در تشخيص زوال عقل پس از سكته مغزي
  غلامعلي يوسفي پور، مهرالسادات علوي
 • محاسبه شاخص هاي زماني گذر پرتوداروي 99mTc-DTPA از كليه سالم
  حسين رجبي، بهاره سالچيان، ناهيد يعقوبي، احمد بيطرفان رجبي، فريدون راستگو، سيدحسن فيروزآبادي