مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي هسته اي ايران « دوره ، شماره 1

 1. آغاز و فعاليت هاي پنج سال نخست پزشكي هسته اي در ايران
  هوشنگ محمدي، منيژه مختاري، محسن ساغري
 2. مقايسه تصويربرداري با استفاده از ماده راديواكتيو و ماده حاجب در تشخيص انسداد مجاري اشكي
  محسن ساغري، مهستي عموئي
 3. مطالعه تحقيقي براي تعيين زمان مناسب ترخيص بيماران مبتلا به سرطان تيروئيد كه با ماده پرتوزاي يد-131 تحت درمان قرار گرفته اند
  هوشنگ محمدي، محسن ساغري
 4. بررسي ارزش اسكن قشر آدرنال با يد و كلسترول
  ارسلان وكيلي
 5. اندازه گيري سرعت تصفيه گلومرولي (GFR) با استفاده از Tc-99m-DTPA
  محمد افتخاري، حسين صفرزاده نيا
 6. نشاندار كردن گلبول هاي سفيد خون با كمپلكس هاي In-111 و Tc-99m
  طيبه هاديزاد، رضا نجفي
 7. اسكن تاليوم قلب پس از فعاليت و مقايسه آن با آنژيوگرافي شريان كرونر در 34 نفر مشكوك به بيماري كرونر قلب
  عيسي نشاندار اصلي، فريدون راستگو
 8. تصويربرداري ازغده پاراتيروئيد به روش تقريق تاليوم-تكنسيوم (TI/Tc) براي لوكانيزه نمودن نسوج كاشته شده پاراتيروئيد بعد از جراحي
  محمد افتخاري
 9. تظاهرات واضح يك مورد استئوميليت با كانون هاي متعدد مبتلا در اسكن استخوان
  محسن ساغري، فريبا اخضري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *