مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 9، شماره 29

 1. بررسي علل مرگ و مير در مراكز زندان ها و بازداشتگاه هاي كشور ارجاعي به سالن تشريح سازمان پزشكي قانوني تهران از اول فروردين 1374 لغايت 29 اسفند ماه 1378
  شهرام موسوي، غفار علي محمودي، نوشين بهرامي، مظفر الوندي
 2. مطالعه برخي خصوصيات قتل در مرتكبين قتل مبتلا به اختلالات رواني معاينه شده در بخش روانپزشكي در سازمان پزشكي قانوني كشور از 1374 تا 1376
  حسن توفيقي، آزيتا خاتمي زنوزيان، سهراب فتحي، مهران سيف فرشاد، آرزو خاتمي زنوزيان
 3. بررسي ميزان شيوع آسيب هاي ناشي از بيهوشي در پرونده هاي ارجاع شده به سازمان نظام پزشكي تبريز سال 1374 تا 1379
  سوسن رسولي
 4. بررسي مرجوعين ناتواني جنسي به سازمان پزشكي قانوني كشور مهر از 1377 تا مهر 1379
  حسن توفيقي، حسين نوربالا، مهدي صابري، جابر قره داغي، پريچهر خزعلي
 5. بررسي بقاياي آفت كش هاي آلي كلره در بافت چربي شكمي حاصل از اتوپسي اجساد ارجاعي به مركز پزشكي قانوني استان تهران (روش گاز كروماتوگرافي)
  حميدرضا دانش پرور، مهشيد افشار، سيدجمال الدين شاه طاهري، شهناز حاجي قاسم، فرشيد محسن نيا، مهدي مظلوم شايان
 6. بررسي رابطه درجه تحصيلي و منطقه مسكوني روي شاخص جمجمه جوانان مذكر و مونث 24-20 ساله شهر تهران، سال 81-1380
  اكرم ابوالحسن زاده، رضا ماستري فراهاني
 7. بررسي طول، عرض، نماي اتصالي رباط هاي متقاطع زانو و كاربرد باليني آن در انسان
  مهدي عباسي، محمد اكبري، پريچهر پاسخ بخش، عليرضا كاهاني، فريد ابوالحسني، عظيم هدايت پور
 8. گلوكاگون و تاثير آن در هيپوتانسيون سرسخت ناشي از مسموميت با ضد افسردگي هاي سه حلقه اي (TCA)
  ناصر جلالي، حميد كريمان، حسين صناعي زاده
 9. توليد الكل پس از مرگ در بدن و عوامل موثر بر آن
  افشين اميني، محمد دليرراد، مريم اخگري، مهرزاد كياني