مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 6، شماره 21

 1. مقايسه ابعاد استخوان پاشنه زنان و مردان مراجعه كننده به بيمارستان آيت ‌الله طالقاني طي سال هاي 79-1378
  اكرم ابوالحسن زاده، محمد بيات
 2. بررسي اتوپسي موارد خودكشي با داروي نظافت، 76-1374
  حسن توفيقي، عبدالكريم پژومند، سعيد افضلي
 3. بررسي موارد قصور پزشكي ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1378
  محمود عمويي، كامران سلطاني، عليرضا كاهاني، فارس نجاري، مليندا روحي
 4. بررسي ميزان آگاهي و نگرش افراد بالاي 15 سال شهر تهران در مورد مرگ مغزي و اهداي اعضاي پيوندي بعد از مرگ مغزي در وابستگانشان، بهار 1379
  ساناز رضايي، عباس شكور
 5. نقش هيدروكورتيزون در پيشگيري از ضايعات ناشي از مسموميت حاد با گاز كلر:
  مطالعه هيستوپاتولوژيك و فارماكولوژيك بر ريه موش صحرايي

  حسين جعفري، محمدرضا واعظ مهدوي، رضا قره باغي
 6. آبسه قسمت تحتاني خارجي ران طرف چپ به دنبال وجود جسم خارجي (ساچمه) تفنگ بادي
  پرويز وحداني
 7. معاينه محل (10): بررسي حشره شناسي در صحنه جرم (1)
  عليرضا كاهاني، حميدرضا گودرزي
 8. فسخ نكاح در عيوب قابل درمان
  حميد فرجي
 9. بررسي راه هاي پيشگيري از خشونت در مدارس
  اختر جمالي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *