مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 6، شماره 20

 1. بررسي اپيدميولوژي حوادث رانندگي منجر به مرگ در استان همدان از مهر 1377 تا مهر 1378
  ايرج محمدفام، غلامحسين صدري
 2. بررسي و ارزيابي عوامل خطرزا در افراد دچار انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان شهيد مدرس در سال هاي 74-1373
  محمدرضا محمودي
 3. بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي امام خميني (ره) و دكتر شريعتي
  علي زماني، الهه اميني، مهبد كاوه، وحيد امين زاده
 4. بررسي ميزان شيوع ترانزيشن مهره كمري و ارتباط آن با كمردرد
  بهپور يوسفي، محمود متحدي پزشك
 5. درمان جراحي ابهام جنسي در 30 مورد ارجاع شده به بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)
  صلاح الدين دلشاد
 6. ملاحظات اخلاقي در طب كار
  فخرالدين تقدسي نژاد، ساسان بهشتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *