مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 5، شماره 17-18

 1. بررسي وضعيت سلامت رواني گروهي از مهاجران افغان مقيم شيراز
  يونس كلافي، افشين استوار، حسن حق شناس
 2. بررسي از كارافتادگي و استراحت هاي پزشكي ناشي از بيماري هاي روانپزشكي در بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران
  مهدي نصر، ربابه نوري قاسم آبادي، عبسي كريمي كيسمي
 3. بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان در شهر كرمان
  عليرضا غفاري نژاد، فريبا خوبياري، فاطمه پويا
 4. بررسي رابطه فصل و رتبه تولد با وابستگي به مواد مخدر
  حميد مصطفوي
 5. بررسي اختلال هاي رواني نزد زندانيان مرد و مقايسه آن با افراد عادي
  هادي بهرامي
 6. بررسي استرس هاي شغلي كاركنان مدارك پزشكي شاغل در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
  پوران رئيسي، فرشيد منجمي
 7. بررسي مقدماتي پايائي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه هاي تهران
  احمد علي پور، احمدعلي نوربالا
 8. بررسي عوامل رواني-اجتماعي در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر
  هوشمند لايقي، بهروز بيرشك، ناصر ابراهيمي درياني
 9. شيوه هاي شناختي-رفتاري در درمان زنان مبتلا به فوبياي جنسي
  پريوش جابري، فريدون مهرابي، اميرهوشنگ مهريار
 10. بررسي نوع رمزهاي MCMI-II در گروهي از اختلال هاي محور يك
  بنفشه غرايي، عزيزه افخم ابراهيمي
 11. بررسي همه گير شناسي اختلال هاي رواني در كارگران كارگاه هاي شهركرد و بروجن
  حسن پالاهنگ، خاطره عظيمي، جهاندار زارعان
 12. بررسي نگرش دانشجويان مجرد رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران در مورد ازدواج
  جعفر بوالهري، مجتبي احسان منش، عيسي كريمي كيسمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *