مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 5، شماره 10

 1. تشخيص افتراقي عوامل پنوموني كلاميديايي (C.psittaci و C.pneumoniae) توسط PCR
  مسعود حاجيا، كريستوفر استوري
 2. بررسي فراواني حاملين استافيلوكوك طلائي در بيني و تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي آن در كاركنان درماني و غير درماني دانشگاه علوم پزشكي همدان
  سيدحميد هاشمي، ايوب آقايي
 3. بررسي اثر سيتالوپرام (مهارگر بازجذب سروتونين) بر يادگيري احترازي غير فعال در رت
  عبدالرحمن صريحي، فرشته معتمدي، ناصر نقدي، علي رشيدي پور
 4. بررسي مقايسه اي اثرات دوپرام و مپريدين در درمان لرز بعد از بيهوشي عمومي
  فرهاد معظمي
 5. بررسي تغييرات آلفا-1-آنتي تريپسين ( α1-AT) در سرم بيماران هيپوتيروئيدي
  عليرضا خيرالله، مهين زهرائي
 6. اثر سيكلوسپورين روي بيماران پمفيگوس مقاوم به درمان هاي كلاسيك
  نهايت دشگير، پرويز طوسي
 7. بررسي مقايسه اي مقدار فلزات سنگين موجود در سبزيجات پرورشي با آب هاي آلوده و آب هاي سالم در حومه شهر همدان در سال 1375
  مسلم كريمپور، محمدرضا سمرقندي، غلامحسين صدري
 8. بررسي 28 مورد هرني ديافراگماتيك از نوع بوخدالك
  محمدمهدي تقديري، ميرمحمود سيداحدي، حسن تنكابني
 9. بررسي تاثير وضعيت هاي مختلف بدن بر نتايج گازهاي خون شرياني و علائم حياتي بيماران تحت عمل جراحي پيوند عروق كرونر بستري در آي سي يو جراحي قلب
  محمود صفري
 10. خوشه علف خودرو بصورت جسم خارجي در مجاري هوايي در كودكان با تظاهرات باليني بصورت آمپيم پلور و آبسه ريه
  عزيزاله عباسي، حسن نصيري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *