مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 3، شماره 6

 1. بررسي اثر مصرف فيبر چغندر قند بر ميزان ليپيدهاي سرم بيماران هيپركلسترولميك
  فروغ اعظم طالبان، محسن تقي زاده، ناصر ولائي
 2. بررسي ميزان شيوع كرم هاي انگلي روده اي انسان در مردم شهر اسدآباد و روستاهاي اطراف آن در سال 1369
  نايبعلي احمدي، جعفر مسعود
 3. تغييرات فيزيولوژيك پوست در دوران بارداري
  اكرم انصار، محمود فرشچيان، آمنه يزدانفر، مهدي پيله ور، مهناز ياونگي، رويا ثابتيان
 4. عفونت هاي قارچي فرصت طلب در مبتلايان به بدخيمي هاي خوني و گيرندگان پيوند مغز استخوان
  سيدامير غياثيان، پريوش كردبچه
 5. بررسي نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان نسبت به تحقيق
  خسرو ماني كاشاني، محسن توكل
 6. بررسي ارتباط فصل و سن شروع يائسگي با برخي ويژگي هاي زيستي در همدان
  حميد پورجعفري، ناهيد انواري
 7. بررسي وضعيت عفونت هاي قارچي سطحي جلدي در مراجعين به درمانگاه پوست بيمارستان سينا همدان از سال 1370 لغايت 1373
  آمنه يزدانفر
 8. بررسي نگرش دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامائي همدان نسبت به بيماران رواني
  فرشيد شمسائي، فاطمه چراغي
 9. معرفي دو مورد ساركوئيدوز با تظاهرات متفاوت
  حسين دلشاد، محمود ستاري، محمدعلي گودرزي
 10. گزارش يك مورد اتصال طحال به غدد تناسلي (بيضه)
  محمود ستاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *