مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 1، شماره 2

 1. بررسي اثر سن بالاي پدر در ظهور سندرم داون در فرزندان
  حميد پورجعفري
 2. بررسي باكتريولوژيك شبكه توزيع آب مشروب شهر همدان در سال 1371
  خسرو ماني كاشاني، عليرضا رحماني
 3. بررسي تغييرات پاتوفيزيولوژيك بعد از پيوند كليه
  ابوالفضل بهلولي
 4. تازه هاي درمان در بيماري هاي پوست: تازه هاي تينه آ ورسيكالر
  محمود فرشچيان
 5. تازه هاي درمان در بيماري هاي پوست: درماني از كوبا براي ويتيليگو
  محمود فرشچيان، مهدي پيله ور
 6. ديابت قندي و بيماري هاي عفوني
  جعفر سهيلي فر
 7. رابطه بين گروه هاي خوني مختلف با بيماري ليشمانيوز احشايي در استان فارس، ايران
  عليرضا معين رضاخانلو، صدرالدين اردهالي
 8. كم خوني فقر آهن در آلودگي به كرم هاي قلابدار
  سيدمحمود سجادي، جعفر مسعود

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *