مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل « دوره 4، شماره 14

 1. ژنژيويت و ايمونوگلبولين هاي بزاق در بيماران تالاسمي ماژور
  مينا مطلب نژاد، نيلوفر جنابيان، امراله مصطفي زاده، ناهيد افشاري
 2. طراحي و پياده سازي دو نمونه سيستم بارگذار مكانيكي به منظور ايجاد استرس در بافت پستان
  منيژه مختاري ديزجي
 3. اثر عصاره هيدروالكلي گياه بادرنجبويه در پيشگيري از تشنج ناشي از نيكوتين در موش سفيد
  اردشير ارضي، مهران شفيع
 4. ارزيابي روش يانگ تعديل شده در درمان جراحي رينيت آتروفيك
  احمد نوريان
 5. همپوشاني سردردهاي اوليه، بيرجند، 1379
  ككاويان قندهاري
 6. شيوع فقدان مادرزادي دندان هاي دائمي قدامي و پرمولر در جمعيت 17-12 ساله، بابل، 1379
  ماندانا پرتوي، پدرام مهرانفر
 7. يافته هاي تصاوير توموگرافي كامپيوتري مبتلايان به لنفوم اوليه مغز، بيمارستان شهداي تجريش، 79-1369
  سيد محمدهادي خرازي، حميدرضا حقيقت خواه، مهرداد نباهتي، سهراب شهزادي، صوفيا صبوري، نوشين بهبودي
 8. گزارش يك مورد آبسه لوله اي تخمداني پس از كورتاژ
  زهرا بصيرت
 9. فاسيوليازيس در يك كودك مبتلا به آسيت و درمان با تريكلابندازول
  محمدرضا اسماعيلي، غلامرضا خاتمي، مهري نجفي، احمد خداداد