مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 20، شماره 3

 1. بكارگيري رايانه در طرح درمان پروتزهاي پارسيل
  پارسا آتش رزم، صالح رجائيان، مهرداد تاجبخش
 2. كاربرد سمان MTA بعنوان ماده Pulp-capping در انسان
  محمد آئينه چي، بهنام اسلامي، مريم قنبريها، محمود شاهرخي
 3. بررسي شيوع آسيب هاي تروماتيك دندان هاي قدامي دائمي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي، 78-1377
  محمد اثني عشري، ليدا طوماريان، سيد عبدالرضا منبتي
 4. بررسي ارزش تشخيصي تعداد نقاط سازمان دهنده هسته اي با رنگ آميزي نيترات نقره در اسكواموس سل كارسينوماي مخاط دهان
  بهنام اسلامي، فرزانه رحيمي، محمدامين توكلي، رضا طاهرنيا، محمود شاهرخي
 5. ترشح آنتي ژن هاي گروه خوني در بزاق (سكرتوري) و ميزان پوسيدگي دندان مراجعين به سازمان انتقال خون تهران در سال 1375
  كتايون سالم، مجتبي وحيد گلپايگاني
 6. بررسي اثر PGE2 و گلوكونات كلسيم بر تحليل ريشه در موش صحرايي
  مسعود سيفي، بهنام اسلامي
 7. مقايسه كارآيي روش هاي مختلف پيشگيري در ميزان خونريزي از لثه (GB) در دانش آموزان 12 ساله منطقه 6 تهران
  اشرف السادات صانعي، زيبا ملكي، معصومه مسلمي، سوين برقان
 8. تعيين ميزان فعال نمودن فنرهاي ارتودنسي در دستگاه هاي متحرك ارتودنسي
  سيد محمدرضا صفوي، افشين امامي
 9. بررسي اثر شيمي درماني بر فلور ميكروبي دهان كودكان مبتلا به لوسمي
  عليرضا فتحيه، مرتضي صفايي
 10. بررسي اپيدميولوژي لكوپلاكيا در جمعيت شهر تهران، سال 1375
  احمد قائم مقامي، زيبا ملكي، فائزه خزيمه، فاطمه ناصري
 11. بررسي ميانگين ارتفاع استخوان آلوئول در دندان هاي شيري و اولين مولر دائمي در دانش آموزان 9-7 ساله
  شيوا مرتضوي، آزاده نبي پور
 12. نقش Xylitol در پيشگيري از پوسيدگي هاي دنداني
  مهران مرتضوي
 13. مقايسه كلينيكي اثر دهان شويه هاي پرسيكا و كلرهگزيدين 0.2% بر پلاك دنداني و التهاب لثه
  امير معين تقوي، ذبيح الله ابراهيم نژاد
 14. ارزيابي استحكام باند تعمير ترميم هاي كامپازيت پلي اسيد ماديفايد پس از كاربرد ادهزيوها و آماده سازي هاي مختلف
  فاطمه ملك نژاد، مرجانه قوام نصيري
 15. انواع تحليل هاي آماري در مطالعات هم گروهي، شاهد موردي و سنجشي
  كاظم مهرداد
 16. رابطه گروه هاي خوني و Secretor بودن افراد استفاده كننده از پروتزهاي دنداني با كانديديازيس دهاني
  شيده مهرمفخم، بابك فرخي
 17. بررسي مقطعي استانداردهاي سفالومتريك كودكان 9 تا 11 ساله شهر قزوين، سال 1376
  مهتاب نوري، عليرضا گاراژيان، آلبرت بغزيان