مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 19، شماره 4

 1. گزارش درمان دو مورد نادر آناتوميكي دندان هاي پره مولر و مولر دوم پايين
  هنگامه اشراف
 2. مقايسه اثر Super brush و مسواك Oral-B بر وضعيت بهداشت دهان كودك با ناتواني ذهني
  قاسم انصاري، فرخ طهماسبي، معصومه مسلمي
 3. بررسي هيستولوژي ساختمان فاسيكولي اعصاب Lingual و Chorda-Tympani در ناحيه دندان مولار سوم تحتاني
  حسين بهنيا، بهنام اسلامي، محمود شاهرخي
 4. بررسي ميزان تغييرات ابعادي سيمان هاي گلاس آيونومر و ديگر مواد همرنگ در آب مقطر و بزاق طبيعي
  حسن ترابزاده، محمدباقر عاجل
 5. بررسي ميزان آگاهي و مهارت تشخيصي دندانپزشكان عمومي شهر كرمان در ارتباط با سرطان دهان
  محمدرضا زارعي، فاطمه اسدپور
 6. بررسي اثر PGE2 و گلوكونات كلسيم بر حركت دنداني در موش صحرايي
  مسعود سيفي، بهنام اسلامي، بهرام ساعدي، محمد فراهاني، الهام ضيايي متين
 7. بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان راهنمايي شهر تهران نسبت به بهداشت دهان و دندان، سال تحصيلي 79-1378
  عبدالحميد ظفرمند، معصومه مسلمي، سروناز حظيرئي يزدي
 8. بررسي مقالات پريودنتال منتشر شده در مجلات دندانپزشكي داخلي از سال 1357 تا 1377
  عليرضا فتحيه، پرنيان كريمي يگانه
 9. درمان محتاطانه دسموپلاستيك آملوبلاستوما: گزارش يك مورد با پيگيري دو ساله
  سيدحسين مرتضوي، وفا مشيرآبادي، بهنام اسلامي
 10. مروري بر فيشور سيلانت ها در آستانه قرن بيست و يكم ميلادي
  مهران مرتضوي
 11. بررسي مقايسه اي تاثير شكل ذرات پودر و روش هاي كلينيكي اتمام كاري و پرداخت بر مرفولوژي و زبري سطح چهار نوع آمالگام دنداني
  وجيه السادات مرتضوي، محمدحسين فتحي، ليلا نكويي
 12. بررسي شيوع ضايعات ادنتوژنيك با نماي راديوگرافيك لوسنت در بخش پاتولوژي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 78-1371
  محمد مشرف، بهنام اسلامي، امير فرزانگان، محمود شاهرخي
 13. بررسي اثر تعداد دفعات مسواك زدن در شبانه روز در ميزان كنترل پلاك ميكروبي فوق لثه اي و خونريزي از لثه
  حميد مقدس، نيما افشار