مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 19، شماره 2

 1. مقايسه تاثير سه تكنيك آماده سازي كانال ريشه بر ميزان دبري هاي خارج شده از ناحيه اپيكال دندان (In vitro)
  محمد اثني عشري، اردشير فشاركي نيا، علي كنگرلو حقيقي
 2. مقايسه فضاي دهاني حلق در مال اكلوژن هاي CL I و CL II
  مرتضي اردوبازاري، فرانك فرخ نيا، زينب معين توكلي، فرآئين عزتي
 3. بررسي تعيين نقش بهداشت بد و تروماي ناشي از مسواك در بروز تحليل لثه در بين مراجعين به بخش پريودانتيكس دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال 78-1377
  بهرام آيرملو، عليرضا فتحيه، سعيد قريشي
 4. بررسي اثر فيكساسيون بين فكي بر تنفس بيماران تحت درمان در بخش جراحي دهان، فك و صورت بيمارستان آيت الله طالقاني از مهر ماه 1377 لغايت فروردين ماه 1378
  حسين بهنيا، جواد فاريابي
 5. ارزيابي وضعيت بهداشت دهان و پوسيدگي دنداني در دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان دورود، سال تحصيلي 79-1378
  سيد داوود صفوي، علي آستركي
 6. بررسي آگاهي والدين در زمينه بهداشت دهان و دندان كودكان 7 ساله در شهر تهران، سال 1375
  ليدا طوماريان، آويشا رحيم لوي برآبي
 7. بررسي موقعيت سوراخ چانه اي در ارتباط با دندان هاي آسياي كوچك تحتاني
  فاطمه فدايي فتح آبادي، محسن نوروزيان، محمدرضا جليلي، شراره اسماعيل تهراني
 8. مقايسه خمير دندان هاي ايراني و نمونه هاي استاندارد خارجي از نظر جذب فلورايد در دندان هاي دائمي (In vitro)
  مسعود فلاحي نژاد، پيوند معيني
 9. ارزيابي قدرت باند ترميم هاي ريختگي Adhesive base metal با روش هاي آماده سازي و مواد رزيني چسباننده مختلف
  مرجانه قوام نصيري
 10. مقايسه تغييرات ابعادي داي استون حاصل از مواد قالب گيري سيليكون تراكمي آب دوست و آب گريز پس از غوطه ور نمودن در ضد عفوني كننده ها
  رضا گوهريان، محمدتقي سالاري
 11. آدنوماتوئيد ادنتوژنيك: تومور بوجود آمده از كيست گورلين (گزارش مورد)
  محمد مشرف، بهنام اسلامي، محمود شاهرخي
 12. بررسي اثر هيدروكسي آپاتيت و بافت همبند كام بعنوان غشاء همراه و بدون كاربرد موضعي داكسي سايكلين در درمان ضايعات عمودي استخوان آلوئول
  حميد مقدس، امين جلال جلالي
 13. طرح ها و روش هاي مختلف تحقيقي در علوم پزشكي
  كاظم مهرداد
 14. مروري بر تشخيص و طرح درمان به منظور برقراري زيبايي
  مينو مهشيد
 15. بررسي رابطه Crowding قدامي با بيماري هاي پريودونتال و تجمع پلاك
  سورنا وهبي، اشرف السادات صانعي