مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 17، شماره 3

 1. مروري بر سير ترميم و تاثير درمان اندودونتيكس بر آن
  هنگامه اشراف
 2. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دندانپزشكان در زمينه برخورد با فوريت هاي پزشكي
  حسين بهنيا، محمد رشاد
 3. مطالعه اپيدميولوژيك بيماران مبتلا به سرطان سلول اسكواموس دهان درمان شده در انستيتو كانسر مجتمع بيمارستاني امام خميني بين سال هاي 71-1359
  محمد بيات
 4. بررسي ميزان پرفوراسيون دو نوع دستكش لاتكس استريل (سوپا و Sempermed) قبل و بعد از جراحي هاي كوچك دهان
  محمدرضا زارعي، فريدون پوردانش، نرجس اكبري
 5. بررسي رابطه ايمونوگلوبولين هاي موضعي با بيماري هاي پريودنتيت موضعي جوانان و پريودنتيت با پيشرفت سريع
  ماندانا ستاري، سيدمجتبي سيدين، راشين علي پناه، محمد پسران سيدبنكدار
 6. بررسي سينتي گرافيك اثرات كوتاه مدت پيوند استخواني هتروژن بر روي فعاليت استئوبلاستيك
  ميرجلال شهلافر، سيدحسين مرتضوي
 7. جدا سازي پروتئين هاي موجود در بزاق بخصوص IgA در بزاق تحريك شده
  سيد داوود صفوي، نازدانه صامت حقيقي
 8. مقايسه شيوع و شدت ضايعات پريودونتال در بيماران ديابتيك با افراد غير ديابتيك
  اردشير لفظي، مژگان كچويي
 9. مروري بر ايدز و روش هاي نوين دارو درماني آن
  زهرا موسوي جاهد
 10. اثر ارتفاع عمودي بر فعاليت الكتروميوگرافيك عضلات جونده در بيماران پروتز كامل
  فرحناز نجاتي دانش، اسماعيل شريفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *