مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره ، شماره 32

 1. بررسي ميزان شيوع ضايعات پاتولوژيك درمان شده در بخش جراحي دهان، فك و صورت بيمارستان طالقاني، سال 74-1370
  فهيمه اخلاقي، فرزاد ملكي
 2. بررسي اپيدميولوژيك شكاف لب و كام در ايران
  مرتضي اردوبازاري
 3. بررسي شيوع هپاتيت C و B در دانشجويان و پرسنل دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1372
  حسين بهنيا
 4. بررسي ميزان موفقيت روش هاي پيشگيري از بروز پوسيدگي دندان ها در كودكان 12 ساله مدارس تهران
  سيدجلال پورهاشمي
 5. پمفيگوس در جوانان: بررسي منابع و گزارش يك مورد
  غلامرضا جهانشاهي، فائزه خزيمه
 6. مقايسه باكتري هاي كاپنوفيل پريودونتو پاتوژن بيماران مبتلا به پريودونتيت با گروه شاهد
  محمدحسين سالاري، مريم خوش رضا، زينب كدخدا
 7. بررسي توزيع تنش در بافت هاي زيرين پروتز كامل فك بالا با توجه به ميزان سختي دندان هاي مصنوعي و آستري هاي ارتجاعي به روش اجزا محدود (F.E.M)
  اسماعيل شريفي، محمود ظفرشاه نژاد
 8. بررسي مقايسه اي دقت ابعادي آلژينات ايراني با دو آلژينات داراي استاندارد بين المللي
  فرامرز علايي، محمدعلي همتي
 9. بررسي تاثير عوامل محيطي و فرهنگي در سلامت دهان و دندان نوجوانان تحت سرپرستي سازمان بهزيستي
  غلامعلي غلامي، كتي كازروني
 10. بررسي اپيدميولوژيك وضعيت دنداني و نيازهاي درماني گروه سني 12-7 سال استان تهران 1374
  مريم معزي زاده، وقارالدين اخوان زنجاني، مريم عبده تبريزي