مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره ، شماره 18

 1. بررسي كلينيكي ژانت سل گرانولوماي محيطي و گزارش چندين مورد مختلف
  فهيمه موسوي
 2. بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نسبت به بيماري ايدز
  سهراب ترابي، احمد قائم مقامي
 3. رزين باند بريج ها
  سيدجليل صدر، احمد نجفي ابرندآبادي
 4. كنترل حساسيت عاج دندان
  علي اكبر رضائي
 5. شيوع بيماري هاي پريودنتال در بيماران مبتلا به تالاسمي و لوسمي در مركز پزشكي سيدالشهدا اصفهان
  بهرام آيرملو، رويا جعفريان
 6. بررسي سلامت دندان هاي شيري در كودكان 6 ساله شهرستان بهبهان
  احسان ارجمندي، مهرناز اسماعيلي
 7. استفاده از ميني پليت ها در ثابت سازي شكستگي هاي چند قطعه اي و ناپايدار استخوان گونه: گزارش يك مورد
  فهيمه اخلاقي
 8. يك دستگاه جديد اولتراسونيك در دندانپزشكي
  حبيب اله نقره كوب، حسن ميرمحمد صادقي