مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 11، شماره 42

 1. ميزان عود و عوامل پيش گويي كننده آن در سرطان سطحي مثانه در بيماران بيمارستان شهيد فقيهي شيراز طي سال هاي 80-1377
  اعجاز احمد، اميد قاسم خاني، پريسا دستوري
 2. تاثير تركيب جديدي از فنانترولين بر ميزان تستوسترون و اثرات ضد باروري آن در موش هاي نر بالغ نژاد Balb/C
  مهرداد شريعتي، كاظم پريور، شهربانو عريان، عباس شكروي، ربابه عليزاده
 3. بررسي كينتيك كايمريسم در گيرندگان پيوند مغز استخوان با استفاده از تكثير لوكوس هاي ژني اس تي آر با روش پي سي آر مالتيپلكس
  بهرام چهاردولي، يوسف مرتضوي، سيد حميداله غفاري، كامران علي مقدم، اردشير قوام زاده، بابك بهار، مسعود ايرواني، سيد اسدالله موسوي
 4. بررسي قدرت تشخيصي آزمون روزبنگال در مقايسه با الايزا در بروسلوز حاد و مزمن
  حميد باغچه سرايي، عبدالرضا اسماعيل زاده
 5. استفاده از بيوگلاس ها در درمان تومورهاي خوش خيم استخوان و شكستگي هاي جوش نخورده پس از عمل جراحي در سال 81-1380 در بيمارستان امام خميني اهواز
  سيدعلي مرعشي نژاد، سيدعليرضا بصام پور
 6. رابطه واژينوز باكتريال با عفونت ادراري
  مريم افراخته، آتسا مهدوي، ناصر ولايي
 7. بررسي ميزان فشار خون در كودكان دبستاني 11-7 ساله شهر تهران در سال 1381
  آذر فلاح، لطيف گچكار، صلاح الدين فرجي
 8. بررسي فراواني ايدز در داوطلبين اهداي خون در سازمان انتقال خون شيراز طي سال هاي 81-1377
  ليلا كسراييان، سيداردشير تراب جهرمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *