مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 6، شماره 24

 1. بررسي كميت و كيفيت و تاثير انواع مواد منعقد كننده بر روي فاضلاب كارخانه كبريت سازي تبريز در سال 1378
  محمدباقر ميران زاده، اميرحسين محوي
 2. مقايسه تاثير باليني استرپتوكيناز در بيماران انفاركتوس حاد قلبي با سطح آنتي بادي مختلف ضد استرپتوكيناز
  محمود صفاري، اعظم صامعي، حسين عبدلي، مرتضي آبدار اصفهاني
 3. بررسي اثرات فيزيولوژيك عصاره پپتيد ناتريورتيك دهليزي (ANP) بر روي موش هايي كه كتوكونازول دريافت كرده اند
  افسانه رنجبر، مهدي نعمت بخش
 4. بررسي ميزان همبستگي قند خون و قند بزاق
  مهين هاشمي پور، فرشاد نيكوئي، مسعود اميني، اشرف امين الرعايا، حسن رضوانيان، علي كچوئي، احمدرضا عبدلي
 5. مقايسه اثر مصرف متناوب ديازپام با مصرف مداوم فنوباربيتال در پيشگيري از عود تشنج ناشي از تب
  احمد طالبيان، ماه آفرين صالحيان، زهره سادات
 6. بررسي فراكسيون هاي زهر كژدم Mesobuthus eupeus بومي كاشان
  روح اله دهقاني، سياوش تيرگري، حسن وطن دوست، ميرلطيف موسوي، جميل زرگان، فيروز ابراهيمي
 7. سرواپيدميولوژي توكسوپلاسما گوندي در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان اشرفي اصفهاني خميني شهر طي سال هاي 79-1377
  صفرعلي طالاري، سيدحسين حجازي، سيما راستي، شهلا شادزي
 8. بررسي نتايج مصرف استرپتوكيناز، سولفات منيزيوم و مصرف توام آنها در مبتلايان به انفاركتوس حاد قدامي ميوكارد
  محمد خاني، حبيب الله نوري زاده
 9. بررسي سطح خوني Anti HBs در كودكان واكسينه شده بر عليه هپاتيت B مراجعه كننده به بيمارستان كودكان ميركلا شهرستان بابل
  محمدرضا اسماعيلي دوكي، فرشته سيدكلال
 10. بررسي امكان ايجاد شرايط بهينه رشد لاكتوباسيل پلانتاروم براي توليد بيشتر باكتريوسين آن
  جميله نوروزي
 11. بررسي نگرش معلمين شاغل در دبستان هاي شهر كاشان در مورد چگونگي رفع نيازهاي جسمي كودكان دوره ابتدايي در سال 1379
  معصومه حسينيان، سيد غلامعباس موسوي، محمدرضا شريف، زهرا خادمي
 12. فراواني مول هيداتيفرم در نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه هاي پاتولوژي كاشان در سال 78-1371
  زريچهر وكيلي، سيد غلامعباس موسوي، الهه مصداقي نيا، سيما راستي، فرشيد آچاك
 13. بررسي نتايج جراحي روي 420 بيمار مبتلا به مگاكولون مادرزادي طي سال هاي 78-1359
  جعفر كورانلو، ناصر صادقيان
 14. بررسي شكايت هاي رسيده از رشته زنان و زايمان به سازمان نظام پزشكي استان تهران طي سال هاي 75-1371
  حسين بدخش
 15. شيوع حاملگي با فاصله كوتاه و رابطه آن با وزن و قد هنگام تولد
  زهره سادات، فرزانه صابري، معصومه عابدزاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *