مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 1، شماره 3

 1. بررسي نقش آندوتليوم عروق روي پاسخهاي انبساطي به ايزوپروترنول در حلقه شريانهاي ريوي موش
  مسعود كاولي حقيقي، ديويد پولوك
 2. مقادير طبيعي گازهاي خون شرياني در افراد سالم بالاي 18 سال شهرستان كاشان در سال 1374
  ابراهيم رضي، حميدرضا ابطحي، نسرين عباسي، سيد غلامعباس موسوي
 3. بررسي تاثير زمان انسداد شريانهاي كاروتيد بر ميزان آب و وزن مخصوص بافت مغز رات
  جواد وردي، مهدي نعمت بخش، اسماعيل فخاريان
 4. بررسي تاثير استروئيد تزريقي در مبتلايان به ورم ملتحمه بهاره مقاوم به درمان
  داود آقادوست، محمد زارع
 5. بررسي تاثير تخليه كيست هيداتيد با هدايت التراسونوگرافي از طريق پوست
  نادر جمال زاده، علي غفوري، محمد خواجوي
 6. مقايسه اثر درماني ايمي پرامين و دسموپرسين در شب ادراري اوليه كودكان
  احمد طالبيان، نسيم يونسي، صفرعلي طالاري، سيد غلامعباس موسوي
 7. بررسي آلودگي انگل هاي روده اي عرضه كنندگان مواد غذايي شهر كاشان طي سال 1375
  غلامرضا والي، محسن اربابي، حسن افضلي، احمد ارشادي
 8. بررسي اپيدميولوژي عفونت ادراري بدون علائم در زنان باردار و تعيين ارزش تشخيصي نيتريت در مراجعين به بيمارستان شبيه خواني كاشان، سال 1375
  احمد خورشيدي، شهره خاكبازان، سيد غلامعباس موسوي، افشين هوشياران
 9. بررسي علايم باليني مبتلايان به حوادث عروقي مغز بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1373
  سيدعلي مسعود، محسن اربابي، احمد ارشادي، كسري مريدپور
 10. تعيين فراواني حاملان استرپتوكوك پنومونيا در گلوي دانش آموزان مدارس شهر كاشان سال 1374
  محمود صفاري، پريوش قواميان، احمد ارشادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *