مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه بيماري هاي پوست « دوره 1، شماره 3-4

 1. كشف دوباره تاليدوميد
  حسين طباطبايي، زهرا حاجي عباسي
 2. تصوير حقيقي ضايعات پوستي مخاطي بيماري بهجت درباره 3751 مورد
  شيدا شمس، فريدون دواچي، فرهاد شهرام، محمود اكبريان، فرهاد غريب دوست، عبدلهادي ناجي، احمدرضا جمشيدي، هرمز شمس
 3. تظاهرات باليني ليشمانيوز جلدي و برخي از ويژگي هاي دموگرافيك آن در كرمان
  ايرج اسفنديارپور، افسانه علوي
 4. بيماري هاي روان-تني پوست و جايگاه آنها در پوست پزشكي
  محمد رادمنش، صديقه شفيعي
 5. بررسي مشكلات پوست و چشم در رزاسه
  حسين سميعي
 6. گزارش يك مورد جنين هارلكوئين در يك خانواده ايراني
  داريوش فرهود، فرح عزيزي
 7. گزارش يك مورد اشتباه تشخيصي در آسيب شناسي پوست
  پريوش سپهري، عليرضا فيروز، يحيي دولتي
 8. گزارش موردي از درماتوفيبروساركوم پروتوبرانس به فرم باليني پايه دار از كرمان
  سيمين سريزدي، سيمين شمسي ميمندي، شهريار دبيري
 9. راهنماي مراقبت و درمان ويتيليگو
  حسين طباطبايي، يحيي دولتي