مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه بيماري هاي پوست « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي اثر درماني تزريق داخل ضايعه بلئومايسين در 38 مورد زگيل كف پا و دور ناخن مقاوم به درمان
  حبيب انصارين، صفيه چعباوي زاده
 2. بررسي تست جلدي ليشمنين در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي و رابطه آن با شكل كلينيكي و طول مدت بيماري
  علي مومني، گيتي صادقيان
 3. بررسي فراواني ليشمانيوز لب در خوزستان طي ده سال گذشته
  رضا يعقوبي، ناصر حقوقي راد
 4. شيوع دياپر درماتيت و عوامل موثر بر آن در كودكان زير 2 سال مهد كودك هاي كرمان در سال 1373
  سيمين سريزدي، محسن جانقرباني، سيما قادي پاشا
 5. تعيين ميزان شيوع پيتريازيس آلبا در نوآموزان و دانش آموزان 16-3 ساله شهر همدان در سال 1375
  محمود فرشچيان، مهدي پيله ور، مونا پيله ور، عليرضا مدركيان
 6. بيماري بهجت و مطالعه 26 مورد در اهواز
  محمد اميديان
 7. گزارش دو مورد نادر از سندرم پاكي درموپري اوستوزيس اوليه در يك خانواده
  سعدالله شمس الديني، محمد صبا، فرج الله شمس الديني
 8. خبرهاي محافظت از آفتاب
  زهرا حاجي عباسي، حسين طباطبايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *