مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه گياهان دارويي « دوره 3، شماره 10

 1. گياهان دارويي و فرآورده هاي طبيعي در درمان دمانس
  مازيار سيديان، فتانه سادات بطحايي، شاهين آخوندزاده
 2. بررسي اثرات بيولوژيكي عصاره برگ و تركيب فنل گليكوزيد آربوتين گياه تلكا (Pyrus boissieriana buhse)
  محمد آزادبخت، آندرو مارستون، كورت هاستتمن، محمد رمضاني، مريم جهرمي مقدم
 3. بررسي اثر عصاره كلروفرمي سير (Allium sativum L) بر مورفولوژي و فيزيولوژي بروسلا
  رضا شاپوري، مرتضي ستاري، زهير محمدحسن
 4. بررسي اثر ضد تشنجي سرشاخه هاي علف چاي (Hypericum perforatum L) در موش
  حسين حسين زاده، غلامرضا كريمي، ميثم رخشاني زاده
 5. اثر زعفران (Crocus sativus L) در درمان افسردگي خفيف تا متوسط: يك كارآزمايي باليني تصادفي به شيوه دوسو بي خبر و با كنترل دارونما
  احمدعلي نوربالا، نجف طهماسبي پور، شاهين آخوندزاده، موسي خاني، اميرحسين جمشيدي
 6. بررسي تغيير ميزان آلكالوييدهاي تروپان در مراحل مختلف رشد گياه Hyoscyamus reticulatus L در شرايط طبيعي و تاثير تغيير عناصر و قند بر بيوسنتز اين آلكالوييدها در كشت بافت آن
  فيروزه چلبيان، احمد مجد
 7. بررسي اثر آنتي هيپرگليسميك و هيپوليپيدميك تجويز خوراكي فلفل قرمز (Capsicum frutescens L) در مدل تجربي ديابت قندي در موش صحرايي نر
  مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، زهرا سهرابي، مريم صادقي
 8. اثر اسانس آويشن شيرازي (Zataria multiflora boiss) بر روي احتمال رشد استافيلوكوك طلايي در محيط آبگوشت قلب و مغز
  افشين آخوندزاده بستي، ودود رضويلر، علي ميثاقي، بهراد رادمهر، رضا عباسي فر، داراب يزداني، شاهين آخوندزاده
 9. اثربخشي عصاره آبي گاوزبان (Echium amoenum L) در درمان اختلال افسردگي عمده خفيف تا متوسط: كارآزمايي تصادفي دوسو بي خبر در مقايسه با دارونما
  مهدي سياح برگرد، سيدمحمد اسعدي، همايون اميني، محمد سياح، شاهين آخوندزاده، محمد كمالي نژاد