مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 6، شماره 3-4

 1. اثرات نامطلوب درجه حرارت و زمان نگهداري نمونه هاي آزمايشگاهي بر تست هاي بيوشيميايي
  بهرام يغمايي، هوشنگ قاضي زاده احسائي
 2. بررسي شيوع انفاركتوس ميوكارد در 2000 بيمار مبتلا به افزايش فشار خون شرياني و تاثير ساير عوامل خطر بر آن
  محمدرضا افراز، مهبيز نوبهار
 3. تاثير مصرف اتانول بر بافت بيضه Rat در حال بلوغ و بالغين
  محمدرضا مجيدي، مجتبي رضازاده
 4. بررسي عوامل تينا كاپيتيس (كچلي سر) در شهرستان تبريز، 72-1371
  رسول جمالي، عبدالحسن كاظمي، امينه لكستاني
 5. حاملگي چند قلويي، عوارض مادري حاملگي چند قلويي
  حشمت اله ازهر، زهرا عباسپور
 6. مزاياي ترويج تغذيه با شير مادر
  نادر پاشاپور
 7. گزارش يك مورد از روان پريشي ناجور: سندرم كاپگراس
  حسين سپهري
 8. شكستگي و دررفتگي هاي ساعد و معرفي يك مورد نادر از تروماي ساعد
  خالد محمودزاده، سعيد چاره ساز

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *