مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 3، شماره 3

 1. كاتتر گذاري در وريد زير چنبري و مطالعه 295 مورد از آن
  علي غفوري
 2. عوارض قلبي ناشي از استرس بمباران شهرها در جنگ تحميلي و زلزله شهر رشت
  انوش برزيگر
 3. بررسي آماري شيوع سرطان مثانه در استان آذربايجان غربي
  سعيد صمدزاده، فرخ قوام
 4. بررسي و ارزيابي 156 مورد خونريزي نامنظم رحمي كه منجر به رحم برداري شد
  احمد رحيمي
 5. پوشش واكسيناسيون بر عليه سرخك در دانش آموزان مدارس شهرستان اروميه
  جواد خشابي، شاكر سالاري، فرزانه متموله، ژاله شمسعلي، سعيد ابراهيم زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *