مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 2، شماره 1-2

 1. مشكلات كنوني در ارتقاء سطح آموزش پزشكي در ايران
  جواد خشابي
 2. اثر استرس زائي تلويزيون و سينما و تاثير آن بر گرايش ها و هيجانات و رفتار كودكان و نوجوانان
  منصور قوام
 3. تومورهاي حنجره و بررسي 163 مورد آن در استان آذربايجان غربي
  علي حسني افشار
 4. بررسي درصد سلول هاي T و B و زير گروه هاي لنفوسيت هاي T در مجروحين آلوده به گاز خردل در زمان هاي متفاوت بعد از آلوده شدن
  طاهره زنديه، غلامرضا حصيري، سعيد مرزبان راد، فروغ طرآبادي، حسين انصاري
 5. كوادري سپس پلاستي
  كيكاووس حيدريان، محمد رهبر
 6. بررسي 612 مورد هيستركتومي در مركز پزشكي امام رضا مشهد
  احمد رحيمي، محسن ركن
 7. گزارش يك مورد از بيماري ناشايع پنوماتوز كيستيك روده
  فرخ قوام
 8. گزارش يك مورد ديستروفي ميوتونيك يا بيماري Steinert
  حميد اشرفي، شهرام طايفه دمشقيه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *