مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 14، شماره 4

 1. همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان آذربايجان غربي، سال 1380
  محمدرضا محمدي، مهدي رهگذر، سيدعباس باقري يزدي، بيتا مسگرپور، محمد دادرس، هدايت قريب خاني، علي زينالي
 2. بررسي ميزان مصرف مواد غذايي در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان اروميه
  مجيد منافي، سهيلا ربيعي پور، باقر پورحيدر
 3. اثرات تراتوژنيك استامينوفن بر تكامل سيستم بينايي جنين موش
  مهدي جلالي، محمدرضا نيكروش
 4. تاثير دراز مدت و كوتاه مدت املاح جيوه بر متابوليسم آهن در رات
  مسيح الله طاهر، محمدجواد ثابت جهرمي، رضوان انتشاري
 5. توليد و خالص سازي اينترفرون لوكوسيت گاوي مقاوم اسيد
  محسن ابوالحسني، كرن جكبسن
 6. مقايسه كارائي فلئوگزتين و كلوميپرامين در درمان اختلال وسواسي-جبري
  نصرت اله پورافكاري، يونس نابدل، حسين داداش زاده
 7. بررسي نتايج درمان در مبتلايان به بيماري سل: نقش مقاومت دارويي و سازگاري با رژيم درماني در پاسخ به درمان در استان مازندران
  محترم نصرت الهي، عليرضا خليليان
 8. استفاده غير مجاز از آلكالوئيدهاي ترياك (مرفين-كدئين) در مسكن هاي گياهي و داروهاي ترك اعتياد
  محمد عباسي، علي ناظري
 9. گزارش يك مورد نادر كليه نابجاي متقاطع با سنگ هاي متعدد و هيدروپيونفروز
  سعيد صمدزاده، فرزين صمصامي، فرخ قوام
 10. معرفي يك مورد دررفتگي خلفي مفصل ران با شكستگي سر استخوان ران
  احمد شهلا، سعيد چاره ساز

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *