مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 14، شماره 2

 1. بررسي اثرات تراتوژنيك كلريد مس بر قشر مغز جنين موش سوري
  ثريا پروري، مهدي مهدي زاده، مليحه نوبخت، غلامحسن فرجاه، كاظم پريور
 2. تلقيح اسپرم از راه بيني و زير جلدي براي توليد آنتي اسپرم آنتي بادي و ايجاد ناباروري در خرگوش ماده
  محمدرضا طراوتي، فهيمه صادق خليلي، مجتبي سنكيان، مه زاد مهرزاد صدقياني
 3. بررسي فراواني علل موارد تعويض خون در بخش نوزادان بيمارستان امام اروميه از فروردين 1377 لغايت سال 1378
  مهتاج عليزادگان، نادر پاشاپور
 4. بررسي ارزش رنگ آميزي AgNOR در تفكيك تومورهاي حد واسط موسينوس و سروز تخمدان از انواع خوش خيم و بدخيم آنها
  شيرين لطفي نژاد، مجيد ميلاني، سيدبهروز محسني مقدم، شاكر سالاري
 5. بررسي ميزان غلظت نيترات و نيتريت در چاه هاي آب قابل شرب شهر اروميه در سال 1380
  حسن نانبخش
 6. بررسي ميزان فشار خون دانش آموزان مدارس اروميه به منظور تعيين استاندارد فشار خون
  نادر پاشاپور، سريه گل محمدلو، هاشم محمودزاده، بابك اسمعيلي مقدم، هادي سيدجوادين
 7. بررسي فراواني كيست هيداتيد انساني در مراكز درماني شهرستان اروميه از 80-1370
  سيدجواد موسوي، خسرو حضرتي تپه، عليرضا مهريار، رضا نيكبين
 8. جهش هاي شايع در بيماران مبتلا به بتاتالاسمي در سطح استان آذربايجان غربي با روش ARMS/PCR
  ميرداود عمراني
 9. مواد جايگزين پيوند استخوان
  احمدرضا افشار، فردين ميرزاطلوعي
 10. گزارش يك مورد سندروم نورولپتيك بدخيم آتيپيك
  رامين نيافر، منصور قوام، رحيم خليل زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *