مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 11، شماره 2

 1. مطالعه پتانسيل هاي برانگيخته بينائي در بيماران ديابتي
  يعقوب سالك زماني، محمدصادق صديق مستوفي
 2. بررسي ده ساله موارد اعمال جراحي هارينگتون ستون فقرات در بخش جراحي اعصاب مركز آموزشي درماني بيمارستان مطهري اروميه از سال 78-1368
  جلال عباس زاده
 3. ارزشيابي تداوم مصرف نورپلنت (Norplant) در شهرستان خوي، آذربايجان غربي
  كوروش هلاكويي نائيني، نازيلا اساسي، سيدمهدي نورائي، مسعود يونسيان
 4. بررسي سطح سرمي آپوليپوپروتئين هاي A1 و B در زنان باردار و مقايسه آن با گروه شاهد
  محمدحسن خادم انصاري، علي رحيمي پور، صديقه عبدالهي فرد
 5. بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير شش سال در مورد او.آر.اس در سه روستاي اروميه
  نادر پاشاپور
 6. بررسي پنج ساله خونريزي هاي بعد از عمل لوزه هاي كامي Faucial tonsils و تاثير وجود پيلارها در كنترل خونريزي و اجتناب از ليگاسيون شريان كاروتيد خارجي
  فرهاد جمالي
 7. تخليص آنزيم استيل كولين استراز با استفاده از كروماتوگرافي ميل تركيبي MAP Agarose
  اسماعيل علمي آخوئي
 8. بررسي فراواني مايع آمنيوتيك آغشته به مكونيوم (MSAF) و سندرم آسپيراسيون مكونيوم (MAS) در نوزادان به دنيا آمده در بيمارستان زنان و زايمان كوثر اروميه
  مهزاد مهرزاد صدقياني، فرانك رحيمي رضايي، فرزانه فرخ زاد
 9. بررسي ميزان گاستريك متاپلازي و هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به زخم دوازدهه و مقايسه آن با بيماران مبتلا به ديس پپسي بدون زخم
  رامين بهروزيان، فرخ قوام، محمدحسن خادم انصاري، ناصر اقدمي، رامين حشمت
 10. سنگ هاي دستگاه ادراري در زنان حامله
  علي تقي زاده افشاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *