مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق) « دوره 8، شماره 27

 1. گزارش 2 مورد اختلال ساختگي با تظاهرات ريوي مشابه
  امين احتشامي افشار، محمدمهدي زحمتكش، آرش ميراب زاده
 2. گزارش يك مورد نوزاد با علائم شبيه به سندرم هيدانتوئين ناشي از مصرف قرص فنوباربيتال در زمان حاملگي
  محمد افشار
 3. گزارش يك مورد Ondines curse
  محمديوسف اعرابي مقدم، شاهرخ رجائي، محمود صمدي
 4. بررسي اثرات صبحانه بر قدرت تمركز و حافظه كوتاه مدت دانش آموزان دبستاني
  جليل بغدادچي، رضا اماني، خواجه موگهي
 5. بررسي رابطه بين ظاهر شدن مولكول هاي كلاس HLA-I بر سطح ياخته هاي رده سرطاني و حساسيت به سلول هاي كشنده طبيعي
  هادي بزازي، فرحدخت فاطمي نسب، كبري انتظامي، عليرضا سالك مقدم، شاپور شاه قاسم پور
 6. انفاركتوس قسمتي از امنتوم و گزارش يك مورد
  سيدعلي جلالي، سيدمهدي جلالي، پوران شيشينه
 7. بررسي تاثير جنتامايسين خوراكي در پيشگيري از آنتروكوليت نكروزان در نوزادان نارس
  نسترن خسروي، عبدالله عرب محمد حسيني
 8. بررسي تغييرات الكتروكوكلئوگرافي و پاسخ هاي شنيداري ساقه مغز در 100 بيمار مبتلا به منير در بيمارستان رسول اكرم (ص)، 79-1377
  احمد دانشي، شباهنگ محمدي، حسام الدين امام جمعه، شبنم محمدي، عليرضا فروتن
 9. بررسي اثرات تراتوژن رتينوئيك اسيد بر تكامل سگمان هاي لومبوساكرال لوله عصبي موش
  آتوسا زيرك، مليحه نوبخت، مهدي مهديزاده
 10. معرفي يك مورد پلاسماسيتوم خارج مغز استخوان در سروگردن
  رويا ستاره شناس، مژگان ابراهيمي، مينو فرشيد پور
 11. بررسي تنوع داروهاي مصرفي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون در شهر همدان در سال 1379
  سعيد فلاح تفتي، خسرو ماني كاشاني، پريسا خطيبيان
 12. بررسي سطح ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم خون در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس تيپ 2 با گرفتگي عروق كرونر
  محسن فيروزراي، سهيلا عباسيان
 13. بررسي ارزشمند بودن نماهاي سونوگرافيك جدار كيسه صفرا در افتراق آسيت سيروتيك از بدخيم
  شهناز قهرماني، شهرزاد بلوكاني
 14. بررسي شيوع آسيب به دندان ها حين لوله گذاري تراشه بوسيله لارينگوسكوپ مكينتاش استاندارد در مقايسه با لارينگوسكوپ مكينتاش تغيير يافته
  حميد كمالي پور، آصف پرويز كاظمي، فرزاد حسيني
 15. بررسي سن جنين بر اساس اندازه گيري طول استخوان ران در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران طي سال هاي 1378 لغايت 1379
  طاهره لاريجاني، اعظم ميرزايي، لادن حقيقي
 16. بررسي بيماران بستري به علت پنوموني در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) در مدت 3 سال
  خديجه محلوجي
 17. بررسي عوارض قلبي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در كاشان در سال هاي 1378 لغايت 1379
  الهه ملكان راد، نادر ممتاز منش
 18. بررسي شيوع ناباروري زوج ها در غرب تهران در سال 1379
  مرضيه نجومي، مهناز اشرفي، جليل كوهپايه زاده
 19. بررسي سير و عوارض ناشي از مننگوانسفاليت اريوني در كودكان بستري در بخش كودكان بيمارستان هاي رسول اكرم (ص) و فيروزآبادي طي سال هاي 1374 لغايت 1376
  ثميله نوربخش، شهناز ريماز، فاطمه آقا حسيني
 20. بررسي مقايسه اي اثر ضد ميكروبي پوويدون آيودان و نرمال سالين بر فلوراي نرمال ملتحمه در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال 1378
  امين الله نيك اقبالي، مصطفي سلطان سنجري، پيروز صالحيان، عباسعلي رفعتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *