مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 11، شماره 1

 1. ديابت و ضايعات كراتوتيك ليكن پلان
  فرزانه آقاحسيني، نيما مقدم
 2. تحقيقي پيرامون دو قلوهاي همسان و مال اكلوژن
  اسفنديار اخوان نياكي
 3. عوامل مسبب پوسيدگي دندان
  محمد اماميه
 4. بررسي ميزان تريسموس متعاقب عمل جراحي بيرون آوردن دندان عقل نهفته فك پايين بدنبال كاربرد دهان شويه كلرهگزيدين در مقايسه با سرم فيزيولوژي
  سيدمهدي جعفري، شهرام شريف زاده قزويني
 5. بررسي تاثير پديده تبادل يوني (Ion exchange) بر روي استحكام خمشي پرسلن سرامكو II و پرسلن Colorlogic Venner
  نيره رشيدان، حسينعلي ماهگلي
 6. بازسازي ناحيه قدامي فك پايين بوسيله ايمپلنت هاي سيستم Branemark و Bonefit بصورت متصل به يكديگر: گزارش مورد
  اميررضا ركن، فريده گرامي پناه
 7. ميزان اكتينوباسيلوس اكتينومايستم كوميتانس جدا شده از نمونه بيماران مبتلا به پريودنتيت بالغين
  محمدحسين سالاري، فريده حقيقتي، فروزان دادخواه
 8. بررسي اثرات بزاق مصنوعي VA-oralube در كاهش عوارض ناشي از راديوتراپي سروگردن
  احمدرضا طلايي پور، تكتم جلاير

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *