مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 10، شماره 3-4

 1. بررسي سير كلي و روند تحقيقات انجام شده در زمينه علل اصلي شكست در رستوريشن هاي چسبنده
  عباس آذري
 2. پژوهشي در رابطه با حركت دندان كانين با روش لغزشي با قلاب (Hook) و بدون قلاب (Hook)
  اسفنديار اخوان نياكي، هاشم حسيني
 3. بررسي اثر Die spacer بر روي گير روكش ها در پروتزهاي ثابت
  حسن بهناز، محمدحسن سالاري
 4. تحقيق و بررسي نقش زبان در رابطه با رشد و ناهنجاري هاي دنتواسكلتال ناشي از آن
  امير خاوري
 5. تحقيقي پيرامون ارتباط ميان پيشگويي جهت رشدي منديبل با مورفولوژي سمفيز
  حسين روانمهر، نينت هاكوپيان
 6. بررسي اثر يك نوع محلول تميز كننده دست دندان روي قارچ هاي پروتز بيماران مبتلا به كانديديازيس آتروفيك مزمن
  محمدحسن شاهرودي، مسعود امامي، آزيتا كلانتر
 7. Osteodistraction و كاربرد آن در ناحيه فك و صورت
  حميد محمود هاشمي
 8. اهرم ها در پروتزهاي دنداني متحرك
  عباس منزوي، رامين مشرف

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *