مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 1، شماره 1

 1. مطالعه چگونگي اثرات بايت پلين در اينتروژن و اكستروژن دندان ها در بيماران مبتلا به ديپ بايت
  محسن شيرازي
 2. مطالعه هيستوپاتولوژيكي ترميم ضايعات نوك ريشه بدنبال درمان اندودنتيك
  اكبر خياط
 3. اندودانتيكس چه مي گويد؟ فشرده اي از تاريخچه، فلسفه و اصول درمان هاي اندودانتيك
  احمد قاضي نوري
 4. بررسي اكلوژن فيزيولوژيك
  محمد اماميه
 5. پانتيك Pontic
  رحمت الله اميرلو
 6. سيمان هاي گلاس اينومر Glass-Ionomer cement
  اسماعيل ياسيني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *