مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 5، شماره 9

 1. تعيين بازه هاي مرجع CH50 و C4 و C3 و IgA و IgM و IgG در جمعيت كرمانشاه
  علي مصطفايي، شمس وزيريان، محبوب كاشاني
 2. بررسي تاثير ايمونوتراپي تركيبي در مبتلايان به آنمي آپلاستيك شديد
  علي شهرياري احمدي، مينوش مقيمي
 3. مقايسه تاثير اپيزيوتومي رايج و انتخابي بر ميزان پارگي پرينه در زنان نخست زا
  مرضيه كبودي، بيژن كبودي
 4. بررسي تاثير روي تكميلي در ولوواژينيت قارچي
  فرحناز اميني، ناصر ولايي، مهرانگيز زنگنه، مريم شايان، پريسا حكيمي
 5. بررسي قدرت سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد
  مهتاب رهبر
 6. بررسي موارد مقاومت ثانويه در بيماران ديابتيك NIDDM مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه و مقايسه سه روش درماني در افراد فوق، 77-1376
  تورج احمدي جويباري، ماري عطايي
 7. بررسي نتايج ميكرواينجكشن (ICSI) در بيماران نازا و عوامل مرتبط در موفقيت آن در مركز پزشكي صارم، 79-1378
  ابوطالب صارمي، ژاله طاهري، مريم شاهي
 8. بررسي شيوع آلوآنتي بادي گروه هاي فرعي خون در مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور دريافت كننده خون، كرمانشاه، 1379
  داريوش احمدي
 9. بررسي وضعيت دستياران پذيرفته شده فارغ التحصيل از واحد پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، 78-1371
  منيره سيار، مژگان عزتي، محمد امامي مقدم تهراني
 10. بررسي رابطه ميزان كرآتين كيناز سرم با اسكيزوفرنيا
  عليرضا ظهيرالدين، نرگس بيرقي
 11. جستجوي كريپتوكوكوس نئوفورمنس در فضله كبوترهاي شهر كرمانشاه، 1379
  علي ميكاييلي
 12. بررسي سرواپيدميولوژيك عفونت سيتومگالوويروسي در زنان حامله مراجعه كننده به بيمارستان معتضدي كرمانشاه در سال 1378
  عليرضا جانبخش، ناهيد روحي پور، حسين حاتمي، مسعود مهران نيا، منصور رضايي
 13. بررسي آلودگي ميكروبي شبكه توزيع آب آشاميدني شهر كرمانشاه طي سال هاي 78-1377
  حيدر مسگراف، فرامرز قره گوزلو
 14. گزارش بروز يك مورد Dermatosis papulosa nigra در يك دختر جوان سفيد پوست و برخي از افراد خانواده اش
  محمد شهيدي دادرس، هاله ناصح غفوري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *