مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 5، شماره 10

 1. مقايسه دو روش استفاده از آنتي بيوتيك در پيشگيري از عفونت پس از عمل سزارين
  فرحناز كشاورزي، آنيا ذاكري الحسيني
 2. تعيين سطح هموگلوبين هاي F و A2 و پارامترهاي هماتولوژيك در والدين فرزندان مبتلا به بتاتالاسمي ماژور وابسته به تزريق خون در استان كرمانشاه، سال 1378
  غلامرضا بهرامي، حميد راهي، حسين رضا دهقان
 3. بررسي ميزان يد نمك هاي طعام مصرفي در سطح شهر كرمانشاه، زمستان 1378
  علي عزيزي، علي الماسي، محمود فخري
 4. فراواني لنفادنيت سلي در موارد نمونه برداري شده از غدد لنفاوي در كرمانشاه، 78-1374
  عليرضا جانبخش، نازنين احمدي
 5. ارزش تشخيصي اكوكارديوگرافي در اندازه گيري سطح دريچه ميترال در بيماران مبتلا به تنگي دريچه ميترال، كرمانشاه 1377
  معصومعلي معصومي
 6. تاثير رابطين بهداشتي در ميزان آگاهي مادران جامعه تحت پوشش عرصه آموزش پزشكي جامعه نگر كرمانشاه، سال 1378
  علي الماسي، اميرحسين هاشميان، محمد شكرنژاد
 7. شيوع كم خوني فقرآهن در زنان حامله ترم شهر كرمانشاه در سال 1378
  خاور آملايي، محمدعلي احساني، داريوش احمدي
 8. بررسي خصوصيات نوزادان پرخطر متولد شده در بيمارستان امام خميني ساري، 78-1375
  مهرنوش كوثريان، مريم نخشب
 9. بررسي دو ساله افتادگي پا به دنبال تزريق سديم ديكلوفناك در شهر كرمانشاه در سال هاي 77-1375
  محمدرضا معتمد، كامبيز خاموشيان
 10. شيوع نقايص لوله عصبي نوزادان در مركز آموزشي، درماني معتضدي كرمانشاه، 1377
  مرضيه كبودي، بيژن كبودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *