مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 4، شماره 8

 1. بررسي سطح سرمي هورمون هاي تيروئيدي و مقدار يد دفعي ادرار شش ماه پس از تزريق آمپول روغني يددار
  هادي خرازي، منصور رضايي
 2. بررسي آلودگي به كريپتوسپوريديوم در كودكان زير 12 سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد فهميده كرمانشاه، 74-1373
  يزدان حمزوي
 3. بررسي تغييرات بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي سرم در طول روزه داري اسلامي در فصل زمستان
  بيژن كبودي، حميد راهي
 4. اثر ميدانهاي مغناطيسي و راديوفركانسي سيستم هاي MRI بر ميزان آسيب هاي كروموزومي در حضور بازدارنده ترميم DNA
  محمد رسول توحيدنيا، حسين مزدراني
 5. وضعيت فعاليت آموزشي استادان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از نظر دانشجويان در سال 1378
  شيرين ايران فر، مسعود ناصري پور، مريم رحيمي
 6. فراواني سل پريتوان در بيماران مبتلا به آسيت در بيمارستان امام خميني (ره) كرمانشاه در سال 1374
  قباد سليمي، محمدرضا عباسي
 7. بررسي رابطه روزه داري و زايمان زودرس
  ژاله كوه بومي
 8. بررسي اپيدميولوژيكي، باليني و تشخيصي بيماران مبتلا به بروسلوز در سالمندان بستري در بيمارستان سيناي كرمانشاه، 75-1371
  فيض الله منصوري، ماندانا افشاريان، حسين حاتمي
 9. بررسي و مقايسه ميزان موفقيت عمل جراحي DCR با يك flap و دو flap در بيمارستان شهيد لبافي نژاد در سال هاي 72-1367
  حسن قاسمي
 10. بررسي شيوع بيماري ها در نوزادان بستري شده در بيمارستان رازي كرمانشاه، 75-1374
  علي اصغر عالي پور
 11. بررسي ميزان آگاهي مردم شهر كرمانشاه نسبت به بيماري ايدز، 1379
  فاطمه دارابي
 12. بررسي اثربخشي و عوارض IUD در مركز بهداشتي درماني ولي عصر كرمانشاه در سال 1377
  مهوش دزفولي منش، نادر سالاري، فاطمه دارابي
 13. اندازه گيري مقادير طبيعي F wave در اندام فوقاني 50 فرد سالم در شيراز
  محمدرضا علويان قوانيني، سهيلا صمدزاده، احمد علويان قوانيني
 14. بررسي دلايل خارج نمودن نورپلانت طي يك سال در شهر كرمانشاه، 78-1377
  حميرا نجومي، نگين رضاوند
 15. بررسي نگرش مديران خدمات پرستاري نسبت به مفروضات تئوري X و Y در مراكز آموزشي درماني كرمانشاه، سال 1377
  رحيم بازرگان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *