مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 4، شماره 6

 1. تاثير بالون پمپ داخل آئورتي در بيماران با بازده پايين قلبي پس از اعمال جراحي قلب باز
  معصومعلي معصومي
 2. خالص سازي آنزيم پراكسيداز از ترب سياه
  علي مصطفايي، حميد راهي، منصور ناصري
 3. بررسي ميزان مواجهه كارگران با تولوئن و گزيلن و عوارض انتزاعي آن در يك كارخانه رنگسازي
  اكبر برزگر شنگل، فريده گلبابايي، پروين نصيري
 4. بررسي اثر تجويز مكرر سيانيد-ايزوپروترنول بر عملكرد قلب مجزا شده موش آزمايشگاهي
  داريوش شكيبايي، بهيه مرادي، مريم الماسي
 5. مقايسه پاسخ هاي همورال بيماران ديابتي و افراد سالم بر ضد آنتي ژن هاي رايزوپوس اوريزا و كانديدا آلبيكنس
  علي ميكاييلي، عليرضا خسروي، ماري عطايي، محمد موذني، منصور رضايي
 6. بررسي عامل مقاومت به آنتي بيوتيك ها در سويه هاي سالمونلا تيفي جدا شده از خون بيماران مبتلا به تب تيفوئيد در بيمارستان طالقاني تهران، سال 1375
  پرويز مهاجري، عبدالعزيز رستگارلاري، محمود شمس شهرآبادي، هما فروهش تهراني
 7. مقايسه تاثير دو نخ كاتكوت كروميك و كاتكوت ساده در ميزان درد و بروز عفونت اپي زياتومي
  صديقه علي اكبري، شهناز ترك زهراني، مريم باقري، ناصر ولايي
 8. بررسي شيوع ناهنجاري هاي وضعيتي اندام هاي فوقاني در كارگران بخش بارگيري كارخانه صنعتي بهشهر، تهران، 1374
  فرامرز قره گوزلو
 9. بررسي علل تروما در بيماران بستري شده در بخش جراحي مركز آموزشي درماني طالقاني كرمانشاه، 1375
  حشمت الله سليماني، شيرين ايران فر
 10. بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي نسبت به آموزش پزشكي جامعه نگر، كرمانشاه، 1376
  منصور رضايي، علي الماسي
 11. تاثير صدا و گرما در بهره وري نيروي انساني
  منوچهر اميدواري، فريده گلبابايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *