مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي « دوره 1، شماره 1

 1. مكانيسم احتمالي پيدايش تحمل به اثر مهاري كتامين بر تضعيف منتشر قشري
  علي رشيدي پور
 2. پاسخ نورون هاي قشر پيكري اوليه به سرعت محرك پوستي
  حسين استكي
 3. اثرات نيكوتين روي زمان بي حركتي در موش سوري
  محمدرضا زرين دست، افشين زرقي، مژگان ابوالقاسمي، معصومه ثابت كسائي
 4. مقايسه الكتروكوكلئوگرافي خارج صماخي در انسان و خرگوش
  كتانه ابراري، محمد اجل لوئيان، عليرضا عسگري، حسام الدين امام جمعه
 5. گزارش وجود گيرنده هاي پيش اتصالي D2-دوپاميني و ?2-آدرنرژيك در عصب كولينرژيك مجراي صفراوي مشترك خوكچه هندي
  مرتضي ثميني، احمدرضا دهپور، سيما يوسف نژاد
 6. نقش تجويز مزمن مورفين بر روند تقويت طولاني مدت (LTP) در ناحيه CA1 برش هاي زنده هيپوكامپ موش صحرايي
  فرشاد عليزاده منصوري، فرشته معتمدي، يعقوب فتح الهي، نفيسه عطاپور، سعيد سمنانيان
 7. اثرات كلسيم بر ميزان يد سرم و دفع ادراري يد
  اكرم آهنگرپور، صالح زاهدي اصل
 8. اثرات محروميت بينايي بر شكل پذيري سيناپسي قشر بينايي
  نفيسه عطاپور، حسين استكي، يعقوب فتح الهي، سعيد سمنانيان، فرشته معتمدي
 9. بررسي اثرات مركزي و محيطي دگزمدتوميدين، آگونيست انتخابي گيرنده هاي آلفا-2 آدرنرژيك، بر درد حاد و مزمن
  قاسم عطارزاده يزدي، سعيد سمنانيان، محمدحسين پورغلامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *