مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) « دوره 22، شماره 4

 1. كم كاري تيروئيد در مبتلايان به تالاسمي ماژور در مراجعه كنندگان به بيمارستان مفيد
  ياسمن ابطحي، محمدتقي ارزانيان، فريدون عزيزي
 2. تاثير درمان افسردگي با آهن در افراد مبتلا به فقر آهن همراه با افسردگي
  قربانعلي اسدالهي، مصطفي قانعي، غلامرضا قاسمي، مينو هاشمي
 3. بررسي ميزان C3 و C4 و فعاليت هموليتيك سيستم كمپلمان CH50 در مبتلايان به پمفيگوس
  علي اكبر اميرزرگر
 4. تغييرات هموگلوبين گليكوزيله در انفاركتوس حاد ميوكارد
  مسعود اميني، مهرداد حسين پور
 5. اثرات كاربرد موضعي و يك بار در روز عسل بر ماست سل هاي بافت زخم باز پوست موش صحرايي
  محمد بيات، احمد حسيني، ابوالفضل فقيهي، احمدرضا باغستاني
 6. كشت ژلاتين ماتريكس استخوان در عضله ركتوس ابدومينوس موش صحرايي
  مرضيه پناهي، احمد حسيني، مجتبي رضازاده، تقي الطريحي
 7. مقالات علوم و صنايع غذايي ارائه شده در مجله هاي علمي-پژوهشي و مجامع دانشگاهي كشور
  پروين زندي، خديجه خوش طينت، فهيمه لولاگر
 8. اندازه گيري آهن سرم در مبتلايان آفت عود كننده دهان در كرمان
  سيمين سريزدي، بهرام يغمايي، بهنوش صديقي
 9. ارتباط بين وضع تغذيه مادران با الگوي تغذيه و تن سنجي شيرخواران در 4 ماه اول زندگي
  مينو فروزاني، كبري پرمه زاده، احمدرضا درستي مطلق
 10. عملكرد محور هيپوفيز-تيروئيد در تالاسمي ماژور
  مصطفي قانعي، پيمان اديبي، عباس معلمي، اصلان شاهوردي
 11. شيوع گواتر بومي در روستاهاي ممسني، منطقه اي با فقر شديد يد
  حبيب الله مصطفوي
 12. بررسي گواتر و غلظت هورمون هاي تيروئيد در يك منطقه كمبود يد و اثر يد تزريقي
  پروين ميرميران، ماه طلعت نفرآبادي، فريدون عزيزي
 13. يك مورد فيستول مادرزادي بين نايژه و مري در سن بلوغ
  محمدرضا امجدي، عزيزاله عباسي
 14. تشخيص ناهنجاري ابشتين در مردي 62 ساله
  رضا ميري، محمد صراف
 15. ديابت و روزه داري
  بهنام سياه كلاه، فريدون عزيزي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *