مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 1، شماره 3

 1. نماي تومورهاي تراتودرموئيد در سي تي اسكن: مروري بر مقالات و گزارش 19 مورد
  عباس ارجمند شبستري
 2. انتشار و سرعت هدايت الياف صعودي و نزولي آوران هاي اوليه، بررسي شده در نخاع مجزا شده پستانداران
  عليرضا جمشيدي فرد، Bagust J
 3. بررسي ميزان شيوع هليكوباكترپيلوري در بيماران با تظاهرات گوارشي فوقاني مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر (عج) اراك، 74-1373
  علي فاني، عباسعلي محرابيان، اسكويي، داوري
 4. آگلوتيناسيون لوله اي رايت با روش استاندارد قادر به ارزيابي صحيح موارد بروسلوز نمي باشد
  علي جورابچي، علي اكبر مومني، محمد محمدي
 5. بررسي عوامل مساعد كننده كمردرد در مراجعين به درمانگاه هاي ارتوپدي و پرستاران شاغل در بخش هاي ارتوپدي بيمارستان هاي آموزشي منتخب تهران
  شادان پدرام رازي، زهرا حاجي حبيب زاده
 6. كمبود روي اكتسابي گذرا در شير مادر خواران: گزارش يك مورد
  صديقه اميني رنجبر
 7. گزارش يك مورد بيمار مبتلا به سندرم ترنر
  كامران مشفقي
 8. گزارش يك مورد سندرم TAR
  مژگان هاشميه
 9. سيري اجمالي در كارنامه طب اسلامي
  سيدحسين هاشمي
 10. كاربرد كامپيوتر در آموزش گروه پزشكي
  اكرم بياتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *