مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره ، شماره 53

 1. بررسي نقطه نظرات بيماران در مورد بيحسي منطقه اي (نخاعي)
  محمدرضا افهمي، پرور حسن زاده سلماسي، جعفر رحيمي پناهي، عبدالرضا عبدي
 2. بررسي ميزان شيوع و علل آنسفالوسل و آنومالي هاي همراه آن با سونوگرافي در مراجعين به كلينيك فجر تبريز، 78-1369
  مسعود پورعيسي، سهيلا رفاهي
 3. اشتباه ها و خطاهاي شايع در راديولوژي و سفارش هاي ويژه براي اجتناب از آنها
  غلامعلي حامد برقي، نير مهاجري، فيروزه نامي
 4. مقايسه دو روش تشخيصي اوره آز سريع و تست اليزا جهت تشخيص عفونت هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به ناراحتي هاي گوارشي فوقاني
  بدرالسادات رهنما، ابراهيم فتاحي
 5. مقايسه نتايج دو تكنيك جراحي در درمان كلستئاتوماي كودكان
  ميررحيم سياح ملي، عابدين عابديني، مسعود نادرپور
 6. بررسي ميزان كارايي روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان واجد شرايط مراجعه كننده به خانه هاي بهداشت شهرستان تبريز، سال 77-1376
  جعفر شهامفر، مهري جعفري شبيري، حسين كوشاور
 7. شيوع گلوكوم در بيماران بستري با هايفماي ناشي از ضربه غير نافذ در بيمارستان نيكوكاري تبريز از سال 78-1374
  محمدرضا صدقي پور
 8. بررسي عوارض چشمي سينوزيت ها در اطفال در بخش گوش و حلق و بيني مركز پزشكي كودكان تبريز از سال 77-1372
  قدرت محمدي، عابدين عابديني
 9. بررسي ويسكوزيته خون و فاكتورهاي مهم مربوطه در بيماران ديابتي با عوارض قلبي عروقي
  مصطفي محمدي نقده، هادي ابراهيمي، مهين عطار جعفري، حميد سليمي خليق
 10. استرونسيم-90 در شير تازه و شير خشك وارداتي مصرفي كودكان تهران و مناطق شمالي كشور
  اشرف السادات مصباح، شاهرخ پيكارجو، مهدي كريمي نژاد
 11. گزارش يك مورد سندرم لندو-كلفنر و درمان آن با استروئيد
  محمد برزگر
 12. گزارش اولين بيمار غير هموفيلي با آنتي بادي اكتسابي ضد فاكتور VIII
  جمال عيوضي ضيائي، زهره صناعت

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *