مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان « دوره 8، شماره 4

 1. اثربخشي كورتيكواستروييدها در جلوگيري از سندرم آمبولي چربي در بيماران با شكستگي استخوان هاي بلند
  عليرضا سعيد، ارغوان صادقي
 2. آنتي كلاميديا تراكوماتيس آنتي بادي و سقط جنين در زنان مراجعه كننده به بيمارستان شريعتي بندرعباس
  عبدالرضا ستوده جهرمي، اميد صفا، شهرام زارع
 3. بررسي فاكتورهاي مختلف در اندازه گيري فشار داخل چشم و نسبت C/D در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس
  علي عليشيري، محمدرضا سعيدي فر، عليرضا شهاب جهانلو، كريم ابراهيم پور، سهراب سالاري
 4. پيش آگهي در كودكان مبتلا به نفريت لوپوسي
  فاطمه امام قريشي
 5. كنترل فيزيكوشيميايي، مطالعه آزاد سازي و بررسي پايداري ترتينوئين از فرآورده هاي نيمه جامد موجود در ايران
  الهه ملاذ، ناصر توكلي، رضا ابراهيمي
 6. بررسي خميدگي و تطابق فورامن آپيكال در ريشه هاي دندان مولر اول فك بالا
  كاظم آشفته يزدي، عبدالمهدي عراقي زاده، نرگس حسني
 7. كيفيت ميكروبي آب در آبخوري اتوبوس هاي بين شهري بندرعباس
  ولي عليپور، كاووس ديندارلو، شهرام زارع
 8. نظرات زنان باردار در مورد علل عدم مراجعه جهت دريافت مراقبت هاي دوران بارداري در سال 1380
  منصوره عزيززاده فروزي، سكينه محمدعليزاده، مينا منشي زاده، طيبه فصيحي هرندي
 9. ميزان آگاهي مديران بيمارستان هاي دولتي و خصوصي استان هرمزگان نسبت به عملكرد بخش مدارك پزشكي
  نسرين داوري، مهربان شاهي، مينا توسلي
 10. ميزان رضايت شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال 1381
  سيمين سوداگر
 11. معرفي يك مورد متاستاز منفرد جمجمه از كارسينوم فوليكولار تيروئيد
  مريم توحيدي، سيد عبداله موسوي، فرزاد حدائق

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *