مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد « دوره 23، شماره 4-3

 1. بررسي افزايش حرارت پالپ دندان در اثناي قرار دادن كامپازيت توسط نور با شدت ثابت
  جمشيد باقري، نسرين سرابي
 2. كاربرد بافت همبندي به عنوان بافت هدايت كننده (غشا) در بازسازي ضايعات نواحي انشعاب ريشه ها از نوع كلاس II
  محمود تميزي، نازي معدنچي، رضا آقاسي زاده
 3. بررسي عوامل موثر در ايجاد اختلالات داخلي مفصل گيجگاهي فكي
  شهين رضايي ركني، اعظم السادات مدني
 4. استفاده سيستميك Amitriptyline در كنترل دردهاي حين و بعد از درمان هاي اندودنتيكس در دندان هايي كه با روش هاي معمولي بيحس نمي شوند
  ميرعبدالله سلوتي، مهران طارمسري، علي طلعتي
 5. سيستم نيروهاي مگنتيك در درمان هاي ارتودنسي توسط دستگاه هاي متحرك
  رحمان شوكت بخش، عبدالرضا جميليان، پخشان قادري
 6. مقايسه قالبگيري فانكشنال و معمولي از نظر مقدار گير، راحتي و تعداد مراجعات بيمار در پروتز كامل
  جعفر قره چاهي، فاطمه رستمخاني
 7. بررسي شيوع پريودنتيت موضعي جوانان (LJP) در دانش آموزان 11 الي 19 ساله نواحي ششگانه آموزش و پرورش شهرستان مشهد
  حبيب الله قنبري، اسحاق علي صابري
 8. ارزيابي آزمايشگاهي قدرت باند تعمير كامپازيت با نور سخت شونده در شرايط نگهداري طولاني مدت در آب و سيكل حرارتي
  مرجانه قوام نصيري، جمشيد باقري
 9. مطالعه سلامت و پوسيدگي دندان هاي شيري و عوامل مرتبط به آن در اطفال كودكستاني مشهد
  عباس مكارم، مريم خوردي مود، مريم طالبي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *