مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 6، شماره 23

 1. ميزان تاثير آموزش بر شيوه هاي مقابله اي مادران داراي كودك عقب مانده ذهني آموزش پذير
  محسن سالاري، زهرا كاشاني نيا، اقدس دواچي، محمد ذوالعدل، غلامرضا بابايي
 2. بررسي تشكيل هسته مركزي ديسك از نوتوكورد در موش صحرايي
  حمداله دلاويز، زاهد صفي خاني، محمد طاهري مباركه
 3. مطالعه ميزان التهاب ايجاد شده ناشي از تزريق داخل مفصلي كائولين در خرگوش طي زمان هاي مختلف
  عليرضا فلاح زاده، علي ميرزايي، سعيده حق بين، اردشير افراسيابي فر، مهدي زاهدي خراساني
 4. بررسي وضعيت جوشگاه واكسن ب.ث.ژ در كودكان 15-9 ماهه شهرستان بويراحمد
  اسفنديار افشون، محمد فراروئي، عبدالمجيد خسرواني، ناصر رضايي
 5. مقايسه تاثير فيلم هاي ويدئويي آموزشي و ديسك هاي فشرده كامپيوتري در آموزش آناتومي به دانشجويان پزشكي
  امرالله روزبهي، محمد فراروئي، سحر الماسي ترك
 6. عوامل موثر در شيوع پديكلوزيس مدارس ابتدايي شهري
  غلامحسين شهركي
 7. بررسي ميزان شيوع مايع آمينوتيك آغشته به مكونيوم و ارتباط آن با عوامل مادري
  اعظم جوكار
 8. بررسي ميزان گرايش به استعمال سيگار و علل آن در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي ياسوج
  سيدنذير هاشمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *