مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 3، شماره 10-9

 1. بررسي تاثير وازكتومي بر اسيد فسفاتاز خون و پروستات در رات
  امرالله روزبهي، حسين بهادران، حسينعلي محرابي، ناصر سلسبيلي
 2. ازدواج خويشاوندي در استان كهگيلويه و بويراحمد
  مصطفي سعادت، جواد بهبوديان
 3. شيوع عفونت هاي علامت دار واژن و ارتباط آن با روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان مراجعه كننده به درمانگاه زنان ياسوج
  ميترا صفري، بهروز يزدان پناه، جان محمد ملك زاده
 4. مطالعه فونستيك عقرب هاي شهرستان شيراز و بررسي آزمايشگاهي گونه غالب از نظر باروري ترغيبي
  كوروش عزيزي، سياوش تيرگري، سيد محمدعلي سيدي رشتي
 5. تاثير ساكشن داخل تراشه اي بر ميزان فشار خون
  ناصر فرهادي، مهدي بهزادي نژاد
 6. بررسي شيوع كم خوني فقر آهن و برخي عوامل موثر بر آن در كودكان 60-12 ماهه استان كهگيلويه و بويراحمد
  عزيزالله پورمحمودي، سيدابوالقاسم جزايري، جان محمد ملك زاده، محمود محمودي، صديقه ابراهيمي
 7. بررسي وضعيت تغذيه مراجعين 60-6 ماهه به مراكز بهداشتي درماني شهر ياسوج، 1376
  افسانه احمدي، كامبيز كريم زاده شيرازي، محمد فرارويي
 8. تغذيه در ورزشكاران
  شهناز روانشاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *