مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 1، شماره 2-1

 1. تخمين خطر سالانه عفونت سل قبل از برنامه همگاني ب.ث.ژ كودكان در شيراز، 65-1360
  علي صادقي حسن آبادي، مهرزاد ياقوت
 2. ميزان شيوع افسردگي در ايل عشايري
  سيدنذير هاشمي
 3. مقايسه درك كادر پرستاري و بيماران از عوامل استرس زا در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه قلب بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1374
  زهرا ملازم
 4. مقايسه عوامل خطرساز عمده آترواسكلروز در دو گروه مبتلا به انفاركتوس ميوكارد و افراد سالم يك سوم مياني استان مازندران، 73-1371
  محمدرضا خصوصي نياكي، مازيار رحماني، شهريار كيهاني، سيما اله ورديان
 5. بررسي مقايسه اي شيوع عفونت ادراري بدون علامت در تريمسترهاي مختلف در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر ياسوج در سال 1373
  ميترا صفري
 6. ايمنولوژي پيوند
  محمود راستي
 7. جرم گوش
  فردين اقتداري، مسعود كاوياني
 8. گزارش يك مورد لوپوس ولگاريس پستان
  علي محمد ناميان، فرهاد هنجني
 9. گزارش يك مورد كماي هيپرتيروئيدي
  سيدوحيد حسيني
 10. استان كهگيلويه و بويراحمد در يك نگاه
  كرم اله دانش فرد
 11. گزارشي درباره مشكلات دانشجويان علوم پزشكي
  عزيزالله حيدري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *