مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 8، شماره 31

 1. بررسي تاثير افدرين عضلاني در پيشگيري از افت فشار خون حين بيحسي نخاعي در سزارين انتخابي
  بهزاد احسن، محمدصالح واحدي، مارلين اردلان
 2. بازسازي زخم هاي وسيع ناحيه تناسلي و پرينه با فلپ جزيره اي عضلاني-پوستي گراسيليس
  محمدجواد فاطمي، طيب قديمي، محمد جمالي
 3. بررسي علل اسهال مزمن غير خوني در بيماران با كولونوسكوپي طبيعي
  حسين نوبخت، رضا انصاري، سيدمحمد توانگر، شاهرخ موسوي، رضا ملك زاده
 4. بررسي سطح آلفا-فتوپروتئين سرم در بيماران مبتلا به تهديد به سقط در مقايسه با گروه كنترل
  ستاره اخوان
 5. مقايسه عوارض زايمان طبيعي و سزارين در زنان با سابقه سزارين قبلي
  زهره قرشي، شايسته اسماعيل زاده
 6. بررسي آلودگي آب استخرهاي شنا در شهر شيراز
  مسعود نقاب، حسن ابوالقاسم گرجي، محمدعلي بقاپور، عبدالرضا رجايي فرد
 7. مطالعه انتشار كنه هاي نرم (Argasidae) در اماكن داخلي و بررسي آلودگي اورنيتودروس تولوزاني به بورليا پرسيكا در شهرستان بيجار استان كردستان، سال 1382
  اميد بنفشي، جواد رفيع نژاد، نادر اسماعيل نسب
 8. نقش جراحي در درمان سرطان ريه: مقاله مروري
  عزيزالله عباسي، شاهرخ ادهمي، مجتبي جواهرزاده، ابوالقاسم دانشور كاخكي، ساويز پژهان، مهرداد عرب، محمدبهگام شادمهر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *