مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 23، شماره 1

 1. مقايسه اثربخشي سلبركس و ايبوپروفن بر كاهش درد پس از درمان كانال ريشه
  ماندانا پرتوي، علي اكبر مقدم نيا، اميرحسين پيروي
 2. پوسيدگي هاي مخفي (Hidden caries): چالشي جديد براي دندانپزشكان
  سيدجلال پورهاشمي
 3. مقايسه باليني ترميم استخواني اطراف ايمپلنت هاي يك مرحله اي (Non-submerged) و دو مرحله اي (Submerged) در سيستم Maestro (سيستم ايمپلنت Biohorizon)
  محمود تميزي، فرزين قنواتي، مهرداد رادور، فرزام قنواتي، محمدابراهيم رحماني
 4. گزارش يك مورد استئوميليت مقاوم به درمان در ارتباط با استئوپتروزيز
  عباس خداياري نمين، فاطمه كريمي
 5. بررسي سفالومتريك خصوصيات كرانيوفاسيال مال اكلوژن كلاس II گروه 1 در بيماران 11 تا 14 ساله مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي مشهد طي سال هاي 81-1375
  براتعلي رمضان زاده، برهمن سبزواري
 6. مقايسه پالپيت علامتي برگشت ناپذير دندان هاي شيري و دائمي از لحاظ حضور و غلظت ايمونوگلوبولين ها
  ماندانا ستاري، مجيد كاظم، رضا ترمه
 7. بررسي رابطه بيماري هاي پريودنتال با تغييرات ايندكس هاي خون
  فرنا سيار، محمود پروين، مژده تباركي
 8. مقايسه Castability دو آلياژ واجد و فاقد بريليوم در بازسازي طول هاي متفاوت خط خاتمه تراش Bevel
  كاوه سيدان، هومن مهريزي، محمدعلي نقاشيان، نوشين ورجاوند ناصري
 9. گزارش يك مورد ترميم پرفوراسيون ناحيه فوركا با عامل اتيولوژي پوسيدگي
  آرش شهروان، حسام رحيمي
 10. مقايسه واكنش بافتي به MTA خارجي (Proroot) و MTA داخلي (Root) در موش صحرايي
  معصومه صدرلاهيجاني، رضا عابديني، محمد خاكساري، حسين شجاعي فر، عبدالرضا شادكام فرخي، حميدرضا رئوف كاتب
 11. مروري بر روش هاي مختلف افزايش طول تاج و ملاحظات مربوط به اين روش ها
  غلامعلي غلامي، ليلا سلطاني
 12. بررسي وضعيت پريودنشيوم در اطراف دندان مولر دوم پس از كشيدن دندان عقل مجاور آن در مراجعين به دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي، سال 1380
  عليرضا فتحيه، آذر حيدري
 13. بررسي تغييرات سفالومتريك متعاقب درمان با دستگاه Rapid maxillary expansion و Face mask در بيماران CI III اسكلتال
  محمد فراهاني، سيداميد ديانت
 14. بررسي شيوع پريودنتيت مهاجم موضعي در دانش آموزان 16-14 ساله تبريز
  اردشير لفظي، اتابك كاشفي مهر، رضا عميد
 15. مقايسه ريزنشت آپيكالي سه ماده رتروفيل MTA، آمالگام با و بدون دنتين باند بصورت In vitro
  سعيد مرادي، سيدمجيد موسوي نسب
 16. تاثير اسكوربات سديم در استحكام برشي باند كامپوزيت به مينا بلافاصله بعد از سفيد كردن
  مريم معزي زاده، امير قاسمي، سودابه داوران، شبنم باختر
 17. مقايسه ميزان كلونيزاسيون استرپتوكك ميوتانس و اكتينومايسس ويسكوزيس در قبل و در دوران ماه رمضان در روي سطح دندان
  رسول مفيد، آيدين سرودي، مهديه طالب مهر
 18. مقايسه ميزان ريزنشت سه ماده آمالگام، MTA و Geristore در ترميم پرفوراسيون هاي فوركا در شرايط آزمايشگاهي
  پيمان مهرورزفر، افسانه داهي طالقاني، علي بهنيا
 19. مقايسه شاخص DMFT بين دوقلوهاي تك تخمكي و دوتخمكي
  نصرت نوربخش، زهره سامع
 20. بررسي و مقايسه توزيع فراواني Canal configuration دندان پره مولر اول پايين به روش In vitro و In vivo در شهر اصفهان
  سيدمحسن هاشمي نيا، مصطفي ناصري
 21. كاربردهاي ليزر در دندانپزشكي: قسمت اول
  مازيار مير

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *